PROGRAM ROADSHOW KESEDARAN, KEPENTINGAN DAN KEPERLUAN PEMETAAN UTILITI BAWAH TANAH UNTUK PEMACUAN PEMBANGUNAN LESTARI DI MALAYSIA

PROGRAM ROADSHOW KESEDARAN, KEPENTINGAN DAN KEPERLUAN PEMETAAN UTILITI BAWAH TANAH UNTUK PEMACUAN PEMBANGUNAN LESTARI DI MALAYSIA.
HOTEL THE PUREST SUNGAI PETANI, KEDAH.
24 OKTOBER 2018